Politică de confidentialitate

1. Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte în serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, în ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Operatorul datelor dvs

IBAC HDLR S.R.L (cu sediul în Sat Dudu, Comuna Chiajna, Strada VIILOR, Nr. 6D, Judet Ilfov, avand cod de identificare fiscală 44578120, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4268/2021) colectează şi prelucrează mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter  personal.

3. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta in legatura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protectia datelor este: [email protected]

5. Aplicabilitate

Prezenta politică de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de IBAC HDLR S.R.L, aceste persoane putand fi:

6. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

7. CUM COLECTĂM ȘI PROCESĂM INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE

7.1 Informații personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

7.2.  Ce se intampla dacă nu ne dați datele dvs.

În funcție de datele și scopurile colectarii, va puteți bucura de acest site și / sau aplicație mobilă sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțamantul dvs sau puteți sa introduceți numai cantitatea minima de informații. Cu toate acestea, unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poată furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat și sa va autentificati, astfel incat sa știm ca sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și va puteți retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

8. SCOPURILE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site și / sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.1 sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politică de confidentialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Totodată, dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu aceasta Politică de confidentialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achizitionate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing și pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunturi despre adaugiri si modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri si revistele noastre de e-mail (ne puteti informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

9. TEMEIURILE LEGALE DE PRELUCRARE A DATELOR

Datele personale ale clienților, potențialilor clienți, colaboratori în baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri și alții asemenea, pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. În acest sens, prelucrarea este necesară:

în ambele cazuri, inclusiv contracte la distanță încheiate online sau telefonic sau contractele de cesiune de drepturi de autor (chiar dacă nu sunt încheiate în formă scrisă).

În toate cazurile în care prelucrarea se va efectua în baza interesului nostru legitim în furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate, Operatorul va analiza dacă dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață private, in caz contrar, va înceta prelucrarea care lezeaza persoana vizată de aceste drepturi.

10. CATEGORIILE DE DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT TRANSMITE DATELE PERSONALE COLECTATE

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări și către următorii destinatari:

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

11. DREPTURILE DVS.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, după cum urmează:

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor [email protected]. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

În afară de drepturile menționate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către IBAC HDLR S.R.L, în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator.

Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: [email protected]

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

12. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt stocate de către IBAC HDLR S.R.L pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și IBAC HDLR S.R.L nu mai are obligația legală de a continua sa stocheze datele respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

13[a]. PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

IBAC HDLR S.R.L acordă o importanță deosebita protectiei datelor cu caracter personal apartinand minorilor. Datele minorilor care au mai puţin de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obtinut în prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. În acest sens, IBAC HDLR S.R.L își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica dacă persoana a împlinit varsta minima necesara pentru a isi exprima propriul consimtamant sau pentru verificarea faptului dacă persoana care exprima consimtamantul in numele minorului este titularul raspunderii parintesti.

14. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom mentine garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie sa stie acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajatii nostrii cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

15. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimba și se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervam dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel incat sa fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunturile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

16. SITE-URILE TERTE PARTI

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

17. DESPRE COOKIE-URI

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati www.ibac.ro/politica-de-cookies

18. SECURITATEA SITE-ULUI

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți ca orice informație pe care o transferati către IBAC HDLR S.R.L se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea,  Operatorul folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți ca pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. În aceste situații, obiectivele noastre sunt sa ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare și pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Dacă este necesar, IBAC HDLR S.R.L va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizata pe site-ul sau.

19. ÎNTREBĂRI, NELAMURIRI, RECLAMATII

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți sa va exercitati drepturile sau aveti nelamuriri sau reclamații, va rugam sa ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la [email protected]

Totodată, ne puteți trimite o solicitare în acest sens și în format scriptic, la adresa sediului societății.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactați responsabilul pentru protectia datelor la [email protected]

[a]A include in site: Declar ca am peste 16 ani sau consimtamantul parintilor.